آموزش رباتیک

رباتیک دانش آموزی

دوشنبه, 15 اسفند 1

هشتمین دوره مسابقات دانش آموزی دانشگاه تهران

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 450,000 تومان

هشتمین دوره مسابقات دانش آموزی دانشگاه تهران توسط گروه آموزش...

پنجشنبه, 11 دی 99

جشنواره زیباسازی رباتیک شهری تهران

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 100,000 تومان

سازمان زیباسازی شهرداری تهران با همکاری گروه آموزشی سیگما بر...