• شروع فعالیت از 1388

  • دو مورد ثبت اختراع محصولات

  • مقام سوم تولید کننده ی برتر جشنواره علم تا عمل

  • گواهینامه ی کیفیت محصولات از  بنیاد دانش آموزی رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

  • تنها موسسه ی دارای مجوز فنی و حرفه ای کشور

  • کسب مقام سوم مسابقات جهانی 2019 مالزی

  • کسب مقام های اول تا سوم در مسابقات دانشگاه علم و صنعت

  • کسب مقام پنجم در مسابقات آسیا و اقیانوسیه 2019

  • کسب مقام های اول تا سوم مسابقات دانشگاه شیراز