آموزش رباتیک

رباتیک دانش آموزی

افتخارات سیگما

مسابقات جهانی 2019 - مالزی

کسب مقام سوم جهانی در سال 2019 کشور مالزی برای اولین بار در رده زیر 17 سال کشور

choose icon

نمایندگی

دارای 10 نمایندگی استانی در سراسر کشور و یک نمایندگی بین المللی در کشور عراق

choose icon

دانشگاه تهران

برگزار کننده مسابقات ربوتیکاپ در دانشگاه تهران

choose icon

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزار کننده مسابقات ربات جنگجو در دانشگاه علم و صنعت

choose icon

دانشکده فنی دانشگاه تهران

مجری دوره تخصصی آمادگی مسابقات جهانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران

choose icon

دانشگاه صنعتی شیراز

برگزار کننده مسابقات ربوتیکاپ در دانشگاه صنعتی شیراز

choose icon

مسابقات جهانی 2022 - هند

کسب مقام سوم خلاقیت و مقام دوم مشارکت تیمی در سال 2022 در کشور هند در رده زیر 17 سال کشور

choose icon
choose images
flat icon
1169
دانش آموزان
flat icon
13
کلاس ها
flat icon
21
اساتید
flat icon
2
مسابقات