آموزش رباتیک

رباتیک دانش آموزی

پنجشنبه, 11 دی 99

جشنواره زیباسازی رباتیک شهری تهران

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 100,000 تومان

سازمان زیباسازی شهرداری تهران با همکاری گروه آموزشی سیگما بر...