آموزش رباتیک

رباتیک دانش آموزی

شنبه, 12 مهر 99

رباتیک مقدماتی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,485,000 تومان

این کلاس شامل مباحث پایه رباتیک و آشنایی با اصول اولیه می با...

شنبه, 12 مهر 99

ترم ۱ پیشرفته

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,685,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - آموزش مکانیزیم های ساده ج...

شنبه, 12 مهر 99

ترم 2 پیشرفته

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,585,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - ساخت ربات کامیون - ساخت رب...

شنبه, 12 مهر 99

ترم 1 تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,585,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - آشنایی با قطعات الکترونیکی...

چهارشنبه, 16 مهر 99

ترم 2 تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,685,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - آشنایی با سنسور ها ( فوتوس...

شنبه, 12 مهر 99

ترم 3 تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,785,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - آموزش برد آردوینو - آشنای...

شنبه, 12 مهر 99

ترم 4 تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,865,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - آشنایی با مفاهیم آنالوگ و...

شنبه, 12 مهر 99

ترم 5 تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,945,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - آموزش سنسور فاصله سنج ( آ...

شنبه, 12 مهر 99

ترم ۶ تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 1,985,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - مباحث هوشمند سازی و iot -...

شنبه, 12 مهر 99

ترم ۷ تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 2,145,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - مباحث هوشمند سازی پیشرفته...

شنبه, 12 مهر 99

ترم ۸ تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 2,245,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - آشنایی با مدار های RTC -...

شنبه, 12 مهر 99

ترم ۹ تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 2,345,000 تومان

خلاصه مباحث تدریس شده سر کلاس : - راه اندازی سیستم بیسیم بر...

شنبه, 12 مهر 99

ترم 10 تخصصی

ظرفیت : نامحدود
قیمت : 2,345,000 تومان

انتخاب یک پروژه رباتیک یا هوشمند سازی و ساخت ماکت آن